Forumi i Mbrojtjes së Autorëve të Audiovizualit për vitin 2014 operon për përdorimin e veprave filmike shqiptare të prodhuara përpara vitit 1990 sipas Udhëzimit të datës 08.03.2007, të Qëndrës Kombëtare të Kinematografisë dhe të Ministrisë së Financave për distribucionin e filmit shqiptar (artistik, dokumentar, i animuar),  si më poshtë:

 

-Një projeksion filmi artistik me reprizë – 5.000 leke

-Një projeksion filmi dokumentar me reprizë – 300 leke/min

-Një projeksion filmi i animuar me reprizë – 200 leke/min

 

Tarifat për trasmetimin e filmit artistik, dokumentar dhe të animuar nga tv kabllorë janë:

2 % e të ardhurave vjetore (p.sh 100 abonentë x 500 (leke/abonim) x 12 muaj x 2 %

= 12.000 (dymbëdhjtëmije) lekë) 

Cmimi është vendosur nga Bordi i FMAA. 2 % e të ardhurave vjetore të televizioneve kabllore. Ky cmim ka si referencë standartin Ballkanik.

 

Leje – Autorizimi për të drejtën e autorit për televizionet valore lokale praktikohet në të njëjtën mënyrë si me televizionet kabllore, 2% të të ardhurave vjetore për përdoriminin e filmave shqiptarë (artistikë, dokumentarë, të animuar).

 

Për televizionet valore lokale merret parasysh dhe mbulimi i hapësirave trasmetuese.

 

 

Me respekt,

 

Esat MUSLIU